دربارۀ طرح

Primary tabs

Home > دربارۀ طرح

دربارۀ طرح

طرح «بین‌المللی سازی آموزش عالی در ایران» تاثیر بسزایی در افزایش آگاهی از چالش‌ها و توانایی‌های موجود در حوزۀ بین‌المللی سازی مؤسسات آموزش عالی در سطح ملی و ارتقاء ظرفیت‌های انسانی، سازمانی و فنی در سطح دانشگاهی خواهد داشت. این طرح قصد دارد بین‌المللی سازی کارآمد را ترویج داده و با پرورش منابع انسانی کارآمد، به کارآمد سازی فرآیند بین‌المللی سازی کمک کرده و جمعی از منابع انسانی کارآزموده در این زمینه را گرد هم آورد تا با استفاده از ابزارها و روشهای جدید، دست به اصلاحات مؤثری زنند. هدف نهایی این برنامه، تقویت ظرفیتهای بین‌المللی دانشگاهی از طریق ایجاد برنامه های عملیاتی راهبردی و راهبردهای مشترک به منظور مدیریت بهینۀ دفاتر روابط بین‌الملل در دانشگاه‌هاست.
این برنامه چهار هدف مشخص را دنبال می کند:

  • بروز رسانی دفاتر روابط بین‌الملل شش دانشگاه ایرانی از طریق بروز رسانی تجهیزات رایانه ای و ظرفیت سازی در این دانشگاه‌ها (برگزاری کارگاه های «تربیت مدرس» و بازدید از ساختار دفاتر بین‌الملل دانشگاه های اروپایی). دانشگاه‌ها نتایج برنامه را اطلاع رسانی خواهند کرد و بدین طریق، بر سایر دانشگاه های کشور تاثیر خواهند داشت.
  • نگارش دو سند مهم و تاثیر گذار در سطح خرد و کلان: یک «سند پیش‌نویس در زمینۀ تطبیق واحدهای درسی و تبادل دانشجویان و استادان در نظام آموزش عالی بین‌المللی» که در حلّ یکی از چالشهای عمدۀ بین‌المللی سازی آموزش عالی در ایران خواهد کوشید، و دیگری، یک «سند راهنمای مدیریت دفاتر روابط بین‌الملل در جمهوری اسلامی ایران» که با هدف یکسان سازی فرایندهای بین‌المللی در سطح دانشگاهی ایجاد خواهد شد.
  • ایجاد نخستین شبکۀ ملی دفاتر روابط بین‌الملل دانشگاه های جمهوری اسلامی ایران؛
  • تقویت گفتمان دانشگاهی در سطح ملی، ارتقاء سطح آگاهی از اهمیت روابط بین‌الملل، و ایجاد راهبردهایی برای توسعۀ آن، به خصوص در زمینۀ تطبیق واحدهای درسی و تبادل دانشجویان.