News

Home > News
Date: 
01/06/2016 to 03/06/2016

بازدید رؤسا، معاونان و مدیران دانشگاه‌های ایرانی از دانشگاه آلیکانته، 12 تا 14 خرداد 1395
سه نماینده از هر یک از دانشگاه‌های ایرانی حاضر در طرح قرار است خردادماه امسال به اسپانیا سفر کنند تا از دانشگاه آلیکانته و چند دانشگاه دیگر در اسپانیا بازدید کرده و دربارۀ راهبردها و الگوهای مختلف بین‌المللی سازی در آن دانشگاه ها، نحوۀ تسهیل فرایند «آموزش از طریق همتا» و ایجاد توان مدیریتی در سطح راهبردی در دانشگاه‌های ایرانی به بحث پردازند. محورهای اصلی این سفر عبارت خواهد بود از:

Date: 
27/04/2016 to 29/04/2016

8 تا 10 اردیبهشت 1395
در اردیبهشت‌ماه 1395 هیأتی متشکل از کارشناسان 6 دانشگاه ایرانی حاضر در طرح به گرتس اتریش سفر کردند تا از دانشگاه اف اچ یوانیم این شهر بازدید کنند. هدف از این سفر، تبادل نظر دربارۀ فرایندهای مختلف بین‌المللی و مهارت‌های مدیریتی دانشگاه اتریشی، آسان‌سازی فرایند «یادگیری از طریق همتا» و ایجاد توان راهبری در سطح دفاتر روابط بین‌الملل بود. از اقدامات عمدۀ این بازدید می‌توان به این موارد اشاره کرد:

Date: 
15/02/2016 to 17/02/2016

دوشنبه 26 تا چهارشنبه 28 بهمن 1394
دانشگاه علامه طباطبائی تهران از 26 تا 28 بهمن‌ماه 1394 میزبان نخستین نشست تخصصی طرح «بین‌المللی سازی آموزش عالی در ایران» بود که در آن جلسه، بیست و پنج نماینده از نه دانشگاه حاضر در طرح، و دو نماینده از وزارت‌های علوم، تحقیقات و فناوری، و خارجه جمهوری اسلامی ایران حضور داشتند.