نشست و میزگرد مقدماتی طرح

Primary tabs

Home > News > نشست و میزگرد مقدماتی طرح

نشست و میزگرد مقدماتی طرح

Date: 
Monday, February 15, 2016 to Wednesday, February 17, 2016

دوشنبه 26 تا چهارشنبه 28 بهمن 1394
دانشگاه علامه طباطبائی تهران از 26 تا 28 بهمن‌ماه 1394 میزبان نخستین نشست تخصصی طرح «بین‌المللی سازی آموزش عالی در ایران» بود که در آن جلسه، بیست و پنج نماینده از نه دانشگاه حاضر در طرح، و دو نماینده از وزارت‌های علوم، تحقیقات و فناوری، و خارجه جمهوری اسلامی ایران حضور داشتند.
ریاست این نشست دو روزه را دانشگاه آلیکانته اسپانیا بر عهده داشت که در این طرح، نقش هماهنگ کننده دارد. هدف از برگزاری این نشست، معرفی و بحث دربارۀ کلیات، اهداف و فعالیت‌های طرح، نحوۀ مدیریت ارتباطات، گزارش‌دهی به کمیسیون اروپایی، وظایف هر یک از شرکت کنندگان، و نحوۀ نظارت و کنترل کیفی طرح بود.
پس از برگزاری موفق جلسات در دو روز نخست، در روز پایانی میزگردی تخصصی با موضوع موانع موجود در فرایند تطبیق واحدهای درسی و تبادل بین‌المللی دانشجویان و استادان با حضور همۀ شرکت کنندگان در طرح و با ریاست آقای رافائل د پاز، کارشناس مسائل دانشگاهی برگزار شد و در این زمینه دیدگاه‌های جدیدی تبادل شد. در این میزگرد همچنین چالش‌های عمدۀ موجود در این فرایندها شناسایی و دربارۀ راهکارهای احتمالی بحث شد. در پایان نیز گزارشی در زمینۀ موانع موجود در راه تطبیق واحدهای درسی و تبادل بین‌المللی دانشجو و استاد در ایران تهیه شد.